Gas
Water
Elektro
Verwarming
Dak & Zinkwerk
Zonnepanelen

Dat zal u toch niet overkomen? gasleidingen die niet gasdicht zijn, ontoelaatbare koolmonoxideproductie van de cv-ketel of een verkeerde uitbreiding van het elektriciteitsnet door de vorige bewoner. Woninginstallaties kunnen nogal wat manco’s hebben die pas boven tafel komen als het te laat is. Laat ook daarom regelmatig uw installaties door ons controleren.

Tips: Hou alles stofvrij. Wanneer stof zich ophoopt kan warmte niet goed weg en ligt het gevaar van brand op de loer.
Naast brandgevaar bestaat ook het gevaar van koolmonoxide vergiftiging. Goede ventilatie is nodig voor verbranding. Stop daarom nooit ventilatiegaten dicht in de winter.

Het is van groot belang dat de Centrale Verwarmings installatie jaarlijks wordt onderhouden in verband met een veilige werking. Voor het onderhouden van uw CV-ketel bestaat er bij ons de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudscontract. één maal per jaar nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.

Bel: 06-48332242                   Aardema Installaties..... Het allerbeste voor u als klant.